Zastupování při jednáních na státních úřadech

 • Po vzájemném odsouhlasení a předání plné moci vás při všech podáních, řízeních a jednáních na úřadech rádi zastoupíme. Naše klienty zastupujeme jak u kontrol z oblasti zpracování mezd tak i u kontrol daňových a to buď jako daňoví poradci nebo jako odborní poradci.

Zajištění právního poradenství

 • Není třeba vysvětlovat, že řízení podniku se neobejde bez servisu v oblasti práva.
 • V současné legislativně nejisté době je odpovědná právní podpora podniku jedním z klíčových pilířů pro zajištění budoucnosti vaší firmy.

Zajištění auditu účetní závěrky

 • Ať již jako zákonnou povinnost nebo požadavek majitelů podniku, pokud je třeba provést audit účetní závěrky, nabízíme optimální řešení.
 • Známe podrobné požadavky subjektů poskytujících služby ověření účetní závěrky a můžeme doporučit prověřené auditory.

Obsluha datové schránky

 • Z titulu pověřené osoby budeme z vaší datové schránky vyzvedávat doručené dokumenty, přeposílat na vámi určenou e-mailovou adresu a dokumenty budeme archivovat po neomezeně dlouhou dobu (v internetovém prostředí zůstávají uloženy pouze 90 dnů).
 • Nechte obsluhu datové schránky na nás a žádná zpráva vám neunikne.

Návrh a zavedení vnitropodnikových směrnic

 • Valná většina podnikatelů, majitelů nebo statutárních zástupců společností nezná všechny legislativou požadované formální dokumenty, které musí mít podnikatelský subjekt interně vydané a kterými se při svém chodu musí jednoznačně řídit. Nejčastější chvíle, kdy toto zjistíte, je právě kontrola z příslušného úřadu. Protože máme zkušenosti s provozem několika stovek firem téměř ze všech oborů podnikatelských aktivit, umíme vám sestavit balíček interních dokumentů nejen pro jejich předložení kontrolním orgánům, ale i prakticky využitelných při nastavování interních procesů ve vaší firmě.

Vyřízení žádostí o vrácení DPH ze zemí EU

 • Nedokázali jste své obchodní partnery v zahraničí přesvědčit, aby vám prodali zboží nebo službu bez DPH, přestože jste plátci? To obecně neznamená, že jste o tuto DPH přišli. My vám můžeme zajistit její vrácení ze všech zemí EU.

Nenechávejte zbytečně DPH v zemích EU a využijte možnosti jejího vrácení.

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop)
 • Nabízíme zajištění registrace a následnou správu všech formálních povinností spojených s režimem jednoho správního místa pro poskytovatele telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby

Vedení skladové evidence

 • Ne každý podnikatel potřebuje precizně aktivně vedenou skladovou evidenci pro sledování chodu své firmy. Legislativa je však jiného názoru. Naší filozofií je rovnováha mezi zákonnými povinnostmi a představami podnikatelů.
 • Zefektivněte vlastní čas a pověřte i takovými úkony naši kancelář.

Výpočty cestovních příkazů

 • Jistě nezbytná agenda a to nejen legislativně povinná. Pro motivaci pracovníků ke služebním cestám je třeba nahradit jim cestovní výdaje a proplatit stravné a kapesné stejně jako využít všechny legislativní možnosti pro optimalizaci nákladů.
 • Ale jak pravidla pro výpočet tak samotné sazby doznávají častých změn.
 • Využijte naše pracovníky buď pro konzultace, nebo nám svěřte kompletní zpracování cestovních příkazů.
 • Zpracování a podání výkazů EKO-KOM, statistických vykazování ČSÚ, statistických vykazování INTRASTAT
 • Některé, byť povinné, administrativní úkony vám nepřinášejí žádný profit, ale je nezbytné se jimi zabývat. I v těchto činnostech vám pomůžeme směrovat vaši energii k tomu, co umíte nejlépe.

Digitalizace dokumentů

 • Převedeme vaše dokumenty do elektronické podoby.
 • Předáme vám je buď na datovém nosiči, nebo prostřednictvím sdílených úložišť na našich serverech.