Ceník služeb


Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované v případech, kdy není dohodnuto jinak.

Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku,

 

 

Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.


*) platí při zaplacení minimálně 6-ti paušálů za účetní období/rok